M_M IN FLENSBURG

Galeria Interdycyplinarna ze Słupska współpracuje z Flensburgiem od początku swojego istnienia na podstawie umów partnerskich zawartych pomiędzy miastami. W 2010r. na zaproszenie stowarzyszenia KKI stworzyliśmy program, w ramach którego znalazły się prezentacje z ostatniego festiwalu mikro_makro, oraz nowe odsłony. Wydarzenia baustelle mikro_makro miały miejsce w dniach 25-27 września w budynku starej szkoły należącej do KKI, oraz w Alte Deuche Bank - budynku dawnego banku. W tej edycji wzięli udział: Janusz Turkowski (Teatr Kana), Kamil Macejko, Kasia + krokodyl, Magdalena i Ludomir Franczak, rob Curgenven, Sarah Kurzinger, Nele Lubert, Lothar Wildhirth, oraz Institut für Lebensfreude. Pokazaliśmy też filmy zgromadzone w ramach ostatniego open call 

Interdysciplinary Gallery from Slupsk cooperates with the town of Flensburg from begining of it's existence on the basis of Town's Partnership agreements. In 2010, on the invitation of KKI we created the program in which we included the mikro_makro events from last year, and prime performances. The events of baustelle mikro_makro took place between 25-27 of september in the KKI lab, and Alte Deuche Bank. In thi edition participated: Janusz Turkowski (Kana Theater), Kamil Macejko, Kasia + krokodyl, Magdalena and Ludomir Franczak, Rob Curgenven, Sarah Kurzinger, Nele Lubert, Lothar Wildhirth, and Institut für Lebensfreude. We also showed videos from the last open call.

POJEKTY SPECJALNE PODCZAS 3 EDYCJI

mikro_makro to platforma kontaktu, ale i współpracy pomiędzy artystami działającymi na pograniczu dyscyplin i próba prezentacji ich dokonań szerszej publiczności. Projekt ma za zadanie promocję działań eksperymentalnych. mikro_makro prezentuje gotowe projekty, ale też kreuje nowe poprzez stworzenie możliwości wspólnej pracy artystom z różnych miejsc, operujących różnymi mediami.

W tym roku projekty specjalne dla festiwalu stworzyli Maria Stafyniak i Paweł Kula, oraz Magdalena Franczak, Ula Sawicka i Michael Ackerman.

WIĘCEJ...

mikro_makro it is a platform of contact, but also cooperation between artists, that are working on the cross of disciplines. This year special projects was made by:
Maria Stafyniak and Pawel Kula
Magdalena Franczak and Ula Sawicka feat. Michael Ackerman

OPEN CALL RESULTS

Open call został ogłoszony w tym roku po raz pierwszy. Wpłynęło ponad 50 zgłoszeń z całego świata. Poziom prezentacji był bardzo wysoki, dlatego też zdecydowaliśmy się udostępnić wszystkie zgłoszenia publiczności festiwalowej w formie Biblioteki obrzeży, która ma jednocześnie stać się multimedialną definicją tego pojęcia. Z pośród nadesłanych prac wybraliśmy 12, które zaprezentowane zostaną w kinie MCK 5.12.2009 o godz. 18:00. Oto nazwiska artystów występujących w pokazie specjalnym:
Lemeh42, Muriel Montini, Patrick Bergeron, Tessa Garland, Amanda Belantara, Scott F. Hall and Matt Dombrowski, Sean Burn, Leslie Supnet, Daniel Hopkins, Juan Rey, Patryk Daszkiewicz, Wojciech Kowalczyk
These are the artists selected from the OPEN CALL application for the screening at mikro_makro festival on 5'th of December 2009. Althouh all the submisions, that we had recived will be avaliable for the public as a free Library of Peripheries- a multimedia definition of this term.
Thank you all for the submissions, they were of a high quality, and it was a hard job to choose the 12 artists among them. We hope to hear from you next year. Best regards. mikro_makro

PROGRAM mikro_makro 3 OBRZEŻA

3.12, MCK, godz. 18:00 (bilety 7, oraz 5 pln)

Maria Stafyniak, Paweł Kula (PL)- wernisaż
Jachna/ Buhl (PL)- koncert promujący nową płytę "Pan Yabu"
Phill Niblock (USA) prezentacja pracy z cyklu "The movement of people working"

04.12, MCK, godz.18:00 (bilety 12, oraz 10 pln)

Magdalena Franczak/ Ula Sawicka feat. Michael Ackerman (PL/USA) "Under the bed"- premiera spektaklu
Phill Niblock (USA) prezentacja pracy z cyklu "The movement of people working"
Kasia + krokodyl (PL) koncert
Columbus duo (PL) koncert

05.12. MCK, godz.18:00 (wstęp wolny)

OPEN CALL - prezentacja wybranych prac audiowizualnych
TSÜ (AUS/DE)- koncert
Phill Niblock (USA) prezentacja pracy z cyklu "The movement of people working"
zakończenie festiwalu / after party, specjalny dj set - geo graf " poza centrum"

08.12. MCK, godz.18:00

Bommelbüro (De)- wernisaż

W trakcie całego festiwalu prezentowana będzie praca Joanny Rajkowskiej “Berliński krzak”, oraz dostępna będzie Biblioteka Obrzeży zawierająca wszystkie zgłoszenia na festiwal zebrane w ramach open call.

INFORMACJA O ARTYSTACH


Organizator festiwalu: Galeria Interdyscyplinarna, Młodzieżowe Centrum Kultury

Kuratorzy: Ludomir Franczak, Marcin Dymiter

Dofinansowanie: Urząd Miejski w Słupsku

Projekt logo: Ania Witkowska

OPEN CALL

Organizatorzy festiwalu mikro_makro zapraszają do zgłaszania prac zapisanych w formacie dvd (filmów, video, dokumentacji działań artystycznych), jak również realizacji internetowych. Tematem prezentacji są OBRZEŻA. Szczególnie zachęcamy artystów tworzących poza dużymi ośrodkami sztuki, czy głównymi nurtami.
mikro_makro istnieje i działa od trzech lat. Naszym celem jest inicjowanie otwartego festiwalu interdyscyplinarnego, który ukazuje możliwości łączenia mediów.

Na zgłoszenia czekamy do 03.11.2009r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem:
Galeria Interdyscyplinarna MCK
Ul. 3 Maja 22
76-200 Słupsk

Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas najnowszej edycji festiwalu.

Więcej informacji:
mikro.makro09@gmail.com

Poprzednie edycje festiwalu:
http://mikromakrofestiwal.blogspot.com
http://inter-gallery.blogspot.com/

The organizers of mikro_makro festival (Slupsk, Poland) are inviting to submit the works on dvd (movies, video, documentations of art works) as well as internet realizations, printed materials and texts. The subjects of presentations are PERIPHERIES. We encourage artists, and organizers working outside of big art centers and/or main movements.
mikro_makro exists and works for 3 years. Our aim is to initiate an open interdisciplinary festival, which shows the possibilities of combining different medias.

The deadline for sending the presentations is 03.11.2009r.
Please send all the materials at the adress:
Galeria Interdyscyplinarna MCK
Ul. 3 Maja 22
76-200 Slupsk
Poland

Selected works will be presented at 3 mikro_makro festival 03-05.12.2009r.

MIKRO_MAKRO 3

Festiwal mikro_ makro istnieje i działa od trzech lat. Naszym celem jest inicjowanie otwartego festiwalu interdyscyplinarnego, który ukazuje możliwości łączenia mediów.

Od samego początku stykamy się z pytaniami: "Dlaczego nie przeniesiecie festiwalu do Warszawy?" lub "Kiedy przeniesiecie festiwal do Gdańska?". To dość zastanawiające. Dlaczego należy przenosić działania do centrum?
Mikro_makro to festiwal na obrzeżach. Słowo "obrzeża" ma jednak inne konotacje i kontekst w odróżnieniu od zapożyczonego z j. angielskiego "off". Bycie w "offie" w języku polskim sugeruje bycie poza, bycie wykluczonym z czegoś w powszechnym rozumieniu. Tymczasem określenie, że coś lub ktoś funkcjonuje na obrzeżach - zakłada, rodzaj działania w oddaleniu, lecz nie poza, czy w oderwaniu od czegoś.

Czy musimy ruszyć w głąb kraju, w kierunku interioru?
Czy festiwal należy przenosić do centrum?
Jaki sens mają obrzeża w demokratycznym, wolnym kraju? Jaki sens mają obrzeża w nauce, sztuce, polityce, kulturze?

Trzecia edycja festiwalu odbędzie się w dniach 03-05.12.2009 r. w Słupsku

mikro_makro festival exists, and works for 3 years. Our aim is to initiate an open interdisciplinary festival, which shows the possibilities of combining different medias.

From the very beginning people ask:”Why don't you move to Warsaw?”, or “When will you move to Gdansk?”. So- we wonder: why should one move activities toward the center?
mikro_makro is a festival working at peripheries. Peripheries, outskirts, fringe suggest, that someone is working away from the center, but not outside, or in abruption.
Do we have to move toward the center- toward the interior?
What is the sense of peripheries in a democratic, free country? What is the sense of it in science, politics, culture?
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i widzom mikro_makro 2.
Do zobaczenia za rok. See you in a year.
Thank you for the participation in mikro_makro 2.
mikro_makro to platforma kontaktu, ale i współpracy pomiędzy artystami działającymi na pograniczu dyscyplin i próba prezentacji ich dokonań szerszej publiczności. Projekt ma za zadanie promocję działań eksperymentalnych. mikro_makro prezentuje gotowe projekty, ale też kreuje nowe poprzez stworzenie możliwości wspólnej pracy artystom z różnych miejsc, operujących różnymi mediami.

Innowacją są warsztaty i prezentacje dla dzieci, odbywające się przed południem, oraz popołudniowe i wieczorne dla młodzieży i dorosłych.

mikro_makro 2 ma stać się projektem wielopokoleniowym, który próbuje uwrażliwiać najmłodszą publiczność na zjawiska sztuki współczesnej.

Program:

03 -07.12 (ŚRODA-NIEDZIELA),
MCK,
W krainie animacji
, godz. 16.00.

Pokazy filmów krótkometrażowych z okazji 60. rocznicy powstania polskiej animacji

04.12 (CZWARTEK)
MCK
g.18.00

wykład Michała Libery Fred Frith: muzyka - film -miejsce (PL),

05.12 (PIĄTEK)
MCK:
g.16.00
Asimina (PL) - warsztaty muzyczne dla dzieci,
g.18.00
Hans Reisener (DE)- land art, wernisaż,
Samorządowcy (PL)- koncert,

06.12 (SOBOTA)
MCK:
g. 10:00
Asimina
(PL) - warsztaty,

g. 12:00
Lothar Baur
(DE) radioblog - warsztaty,


Teatr Rondo,
g.19:00
Air+Electricity: Robert Curgenven (AUS), Katrin Bethge (DE)- audio_video project
Silvana Suárez Cedeño (VE)- I want to be what I was when I wanted to be what I am- dance performance

07.12 (NIEDZIELA)
MCK
g.12:00

Asimina- podsumowanie warsztatów -prezentacja,

Teatr Rondo,
g.19:00

Małe instrumenty (PL),
Sonore (USA): Mats Gustafsson - tenor & bariton saxophones, Ken Vandermark - b-flat-clarinet, tenor & bariton saxophones; Peter BrötzmannMIEJSCA:
MCK- Młodzieżowe Centrum Kultury, Aleje 3-go Maja 22
Ośrodek Teatralny Rondo, ul. Niedziałkowskiego 5 a

KURATORZY:
Ludomir Franczak, Marcin Dymiter

Organizatorzy: MCK, SOK
Partnerzy: CIO, DKF Rotunda
Patroni medialni: Polskie Radio 2, serpent.pl, nowamuzya.pl, Radio Art, Independent, Fundacja Bęc Zmiana, Polskie Radio Koszalin, kkklimbim radioblog
Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MIKRO_MAKRO EDYCJA 1 tutaj/here 1'ST EDITION OF MIKRO_MAKRO FESTIVAL