OPEN CALL RESULTS

Open call został ogłoszony w tym roku po raz pierwszy. Wpłynęło ponad 50 zgłoszeń z całego świata. Poziom prezentacji był bardzo wysoki, dlatego też zdecydowaliśmy się udostępnić wszystkie zgłoszenia publiczności festiwalowej w formie Biblioteki obrzeży, która ma jednocześnie stać się multimedialną definicją tego pojęcia. Z pośród nadesłanych prac wybraliśmy 12, które zaprezentowane zostaną w kinie MCK 5.12.2009 o godz. 18:00. Oto nazwiska artystów występujących w pokazie specjalnym:
Lemeh42, Muriel Montini, Patrick Bergeron, Tessa Garland, Amanda Belantara, Scott F. Hall and Matt Dombrowski, Sean Burn, Leslie Supnet, Daniel Hopkins, Juan Rey, Patryk Daszkiewicz, Wojciech Kowalczyk
These are the artists selected from the OPEN CALL application for the screening at mikro_makro festival on 5'th of December 2009. Althouh all the submisions, that we had recived will be avaliable for the public as a free Library of Peripheries- a multimedia definition of this term.
Thank you all for the submissions, they were of a high quality, and it was a hard job to choose the 12 artists among them. We hope to hear from you next year. Best regards. mikro_makro