MIKRO_MAKRO 3

Festiwal mikro_ makro istnieje i działa od trzech lat. Naszym celem jest inicjowanie otwartego festiwalu interdyscyplinarnego, który ukazuje możliwości łączenia mediów.

Od samego początku stykamy się z pytaniami: "Dlaczego nie przeniesiecie festiwalu do Warszawy?" lub "Kiedy przeniesiecie festiwal do Gdańska?". To dość zastanawiające. Dlaczego należy przenosić działania do centrum?
Mikro_makro to festiwal na obrzeżach. Słowo "obrzeża" ma jednak inne konotacje i kontekst w odróżnieniu od zapożyczonego z j. angielskiego "off". Bycie w "offie" w języku polskim sugeruje bycie poza, bycie wykluczonym z czegoś w powszechnym rozumieniu. Tymczasem określenie, że coś lub ktoś funkcjonuje na obrzeżach - zakłada, rodzaj działania w oddaleniu, lecz nie poza, czy w oderwaniu od czegoś.

Czy musimy ruszyć w głąb kraju, w kierunku interioru?
Czy festiwal należy przenosić do centrum?
Jaki sens mają obrzeża w demokratycznym, wolnym kraju? Jaki sens mają obrzeża w nauce, sztuce, polityce, kulturze?

Trzecia edycja festiwalu odbędzie się w dniach 03-05.12.2009 r. w Słupsku

mikro_makro festival exists, and works for 3 years. Our aim is to initiate an open interdisciplinary festival, which shows the possibilities of combining different medias.

From the very beginning people ask:”Why don't you move to Warsaw?”, or “When will you move to Gdansk?”. So- we wonder: why should one move activities toward the center?
mikro_makro is a festival working at peripheries. Peripheries, outskirts, fringe suggest, that someone is working away from the center, but not outside, or in abruption.
Do we have to move toward the center- toward the interior?
What is the sense of peripheries in a democratic, free country? What is the sense of it in science, politics, culture?