OPEN CALL

Organizatorzy festiwalu mikro_makro zapraszają do zgłaszania prac zapisanych w formacie dvd (filmów, video, dokumentacji działań artystycznych), jak również realizacji internetowych. Tematem prezentacji są OBRZEŻA. Szczególnie zachęcamy artystów tworzących poza dużymi ośrodkami sztuki, czy głównymi nurtami.
mikro_makro istnieje i działa od trzech lat. Naszym celem jest inicjowanie otwartego festiwalu interdyscyplinarnego, który ukazuje możliwości łączenia mediów.

Na zgłoszenia czekamy do 03.11.2009r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem:
Galeria Interdyscyplinarna MCK
Ul. 3 Maja 22
76-200 Słupsk

Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas najnowszej edycji festiwalu.

Więcej informacji:
mikro.makro09@gmail.com

Poprzednie edycje festiwalu:
http://mikromakrofestiwal.blogspot.com
http://inter-gallery.blogspot.com/

The organizers of mikro_makro festival (Slupsk, Poland) are inviting to submit the works on dvd (movies, video, documentations of art works) as well as internet realizations, printed materials and texts. The subjects of presentations are PERIPHERIES. We encourage artists, and organizers working outside of big art centers and/or main movements.
mikro_makro exists and works for 3 years. Our aim is to initiate an open interdisciplinary festival, which shows the possibilities of combining different medias.

The deadline for sending the presentations is 03.11.2009r.
Please send all the materials at the adress:
Galeria Interdyscyplinarna MCK
Ul. 3 Maja 22
76-200 Slupsk
Poland

Selected works will be presented at 3 mikro_makro festival 03-05.12.2009r.