M_M IN FLENSBURG

Galeria Interdycyplinarna ze Słupska współpracuje z Flensburgiem od początku swojego istnienia na podstawie umów partnerskich zawartych pomiędzy miastami. W 2010r. na zaproszenie stowarzyszenia KKI stworzyliśmy program, w ramach którego znalazły się prezentacje z ostatniego festiwalu mikro_makro, oraz nowe odsłony. Wydarzenia baustelle mikro_makro miały miejsce w dniach 25-27 września w budynku starej szkoły należącej do KKI, oraz w Alte Deuche Bank - budynku dawnego banku. W tej edycji wzięli udział: Janusz Turkowski (Teatr Kana), Kamil Macejko, Kasia + krokodyl, Magdalena i Ludomir Franczak, rob Curgenven, Sarah Kurzinger, Nele Lubert, Lothar Wildhirth, oraz Institut für Lebensfreude. Pokazaliśmy też filmy zgromadzone w ramach ostatniego open call 

Interdysciplinary Gallery from Slupsk cooperates with the town of Flensburg from begining of it's existence on the basis of Town's Partnership agreements. In 2010, on the invitation of KKI we created the program in which we included the mikro_makro events from last year, and prime performances. The events of baustelle mikro_makro took place between 25-27 of september in the KKI lab, and Alte Deuche Bank. In thi edition participated: Janusz Turkowski (Kana Theater), Kamil Macejko, Kasia + krokodyl, Magdalena and Ludomir Franczak, Rob Curgenven, Sarah Kurzinger, Nele Lubert, Lothar Wildhirth, and Institut für Lebensfreude. We also showed videos from the last open call.